OTOCZAK GIALLO SIENNA

36.00 worek 25kg

1450zł /TONA

Opis

OTOCZAK GIALLO SIENNA: 1,5-2,00 MM

 

Produkt również dostępny hurtowo- luzem lub w BIG BAGU- 1450zł /TONA